پروژه ها / شناسه خبر: 60639 / تاریخ انتشار : 1395/5/18 11:00
|

تمدید گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی برای پنجمین سال

تمدید گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی متعلق به شرکت افق فردای پاسارگاد برای پنجمین سال متوالی انجام شد.

 

بدین منظور هر ساله کارخانه بلوک لیپر توسط کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مورد بازدید قرار گرفته و تمامی آزمایشات مطابق با استاندارد ملی 7782 ایران انجام پذیرفته و مورد تأیید قرار گرفته است.

 

 تاریخ: 1395/04/06

 

captcha