تجربیات مشتریان | AR | EN

۰۲۱۷۱۱۷۸

|

روز مهندس گرامی باد


دانشمندان آنچه را که هست کشف میکنند
 و مهندسان آنچه را که نیست خلق می کنند
 پنجم اسفند ماه زادروز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
captcha