پروژه ها / شناسه خبر: 60556 / تاریخ انتشار : 1395/5/3 17:01
|

مشخصات فنی بلوک لیپر

لینک دانلود کاتالوگ لیپر

 

 

تصاویر مربوط به برش و شیار پذیری بلوک لیپر در پایین جدول میباشد.

   

 

 ترکیبات : سیمان ، پوکه صنعتی (پرلیت) ، پوکه معدنی ، میکرو سیلیکا ، الیاف پلی پروپیلن ، آب و افزودنی های دیگر

  جرم حجمی بتن : 700 – 1000 Kg/m3 ، (مطابق رده 2 استاندارد ملی و تائیدیه فنی شماره 4317 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی)

   مقاومت فشاری : 27.59 Kg/cm ، (مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 7782)

  ضریب هدایتی حرارتی :  0.076 W/m.k ، (طبق آزمایشات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی)

   مقاومت حرارتی کل : 0.657 m2.k/W برای بلوک LP15 و 0.99 m2.k/W برای بلوک SLP14 ، (طبق آزمایشات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی)

   افت صوتی : 50db ، (طبق آزمایشات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی)

   جمع شدگی خطی ناشی از خشک شدن : 0.028% ، (طبق آزمایشات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی)

   میزان جذب آب :  212 Kg/m3 ، (مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 7782)

   مقاومت در برابر آتش : بیش از 180 دقیقه در دمای 1200 درجه سانتی گراد ، (طبق آزمایشات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی)

 

الیاف پلی پروپیلن باعث افزایش 18درصدی در مقاومت فشاری، افزایش 15 درصدی در مقاومت خمشی و همچنین افزایش 34 درصدی در مقاومت کششی برزیلی می گردد. 

 

 قابلیت شیارپذیری و حذف گچ و خاک و گیرش میخ، پیچ و رول پلاک در بلوک های سبک لیپر

 
 
حذف گچ و خاک از دیوار و یک گچه کردن به قطر 6 میلیمتر

حذف گچ و خاک از دیوار و یک گچه کردن به قطر 6 میلیمتر

حذف گچ و خاک از دیوار و یک گچه کردن به قطر 6 میلیمتر
دیوار کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار

دیوار کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار

دیوار کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار
اجرای بلوک لیپر بدون نیار به چسب مخصوص با ملات ماسه، سیمان معمولی

اجرای بلوک لیپر بدون نیار به چسب مخصوص با ملات ماسه، سیمان معمولی

اجرای بلوک لیپر بدون نیار به چسب مخصوص با ملات ماسه، سیمان معمولی
نمونه ای از دیوارهای کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار

نمونه ای از دیوارهای کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار

نمونه ای از دیوارهای کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار
نمونه ای از دیوارهای کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار/ کیش

نمونه ای از دیوارهای کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار/ کیش

نمونه ای از دیوارهای کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار/ کیش
نمونه ای از دیوارهای کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار/ کیش

نمونه ای از دیوارهای کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار/ کیش

نمونه ای از دیوارهای کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار/ کیش
دیوار کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بلوک لیپر بدون ایجاد ترک و یا خورد شدگی

دیوار کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بلوک لیپر بدون ایجاد ترک و یا خورد شدگی

دیوار کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بلوک لیپر بدون ایجاد ترک و یا خورد شدگی
چسبندگی مصالح، به آسانی بر روی دیوار کار شده با بلوک لیپر به دلیل وجود خلل و فرج و جذب آب استاندارد بلوک لیپر

چسبندگی مصالح، به آسانی بر روی دیوار کار شده با بلوک لیپر به دلیل وجود خلل و فرج و جذب آب استاندارد بلوک لیپر

چسبندگی مصالح، به آسانی بر روی دیوار کار شده با بلوک لیپر به دلیل وجود خلل و فرج و جذب آب استاندارد بلوک لیپر
نمونه ای از دیوارهای کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار/ کیش

نمونه ای از دیوارهای کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار/ کیش

نمونه ای از دیوارهای کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار/ کیش
دیوار کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بلوک لیپر بدون ایجاد ترک و یا خورد شدگی

دیوار کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بلوک لیپر بدون ایجاد ترک و یا خورد شدگی

دیوار کار شده با بلوک لیپر، قابلیت شیار پذیری بلوک لیپر بدون ایجاد ترک و یا خورد شدگی
حذف گچ و خاک از دیوار کارشده با بلوک لیپر و یک گچه کردن به قطر 6 میلیمتری

حذف گچ و خاک از دیوار کارشده با بلوک لیپر و یک گچه کردن به قطر 6 میلیمتری

حذف گچ و خاک از دیوار کارشده با بلوک لیپر و یک گچه کردن به قطر 6 میلیمتری
نمونه دیوار چیده شده با بلوک لیپر

نمونه دیوار چیده شده با بلوک لیپر

نمونه دیوار چیده شده با بلوک لیپر
نمونه دیوار چیده شده با بلوک لیپر

نمونه دیوار چیده شده با بلوک لیپر

نمونه دیوار چیده شده با بلوک لیپر
اجرای بلوک لیپر به صورت کامپوز در نمای ساختمان

اجرای بلوک لیپر به صورت کامپوز در نمای ساختمان

اجرای بلوک لیپر به صورت کامپوز در نمای ساختمان
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر
دیوار کار شده با بلوک سبک لیپر

دیوار کار شده با بلوک سبک لیپر

دیوار کار شده با بلوک سبک لیپر
دیوار کار شده با بلوک لیپر

دیوار کار شده با بلوک لیپر

دیوار کار شده با بلوک لیپر
دیوار کار شده با بلوک لیپر

دیوار کار شده با بلوک لیپر

دیوار کار شده با بلوک لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر
شیار پذیری آسان بلوک لیپر در دیوار نعل گاه

شیار پذیری آسان بلوک لیپر در دیوار نعل گاه

شیار پذیری آسان بلوک لیپر در دیوار نعل گاه
دیوار کار شده با بلوک لیپر

دیوار کار شده با بلوک لیپر

دیوار کار شده با بلوک لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر
دیوار کار شده با بلوک لیپر

دیوار کار شده با بلوک لیپر

دیوار کار شده با بلوک لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر
دیوار کار شده با بلوک لیپر

دیوار کار شده با بلوک لیپر

دیوار کار شده با بلوک لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان
قابلیت گیرش میخ، پیچ، رول پلاک بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در بلوک های لیپر

قابلیت گیرش میخ، پیچ، رول پلاک بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در بلوک های لیپر

قابلیت گیرش میخ، پیچ، رول پلاک بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در بلوک های لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر
دیوار کار شده با بلوک لیپر

دیوار کار شده با بلوک لیپر

دیوار کار شده با بلوک لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر
قابلیت گیرش میخ، پیچ، رول پلاک بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در بلوک های لیپر

قابلیت گیرش میخ، پیچ، رول پلاک بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در بلوک های لیپر

قابلیت گیرش میخ، پیچ، رول پلاک بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در بلوک های لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در دیوار کار شده با بلوک لیپر
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی
شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی

شیار پذیری بسیار آسان بلوک های لیپر و سهولت در اجرای تاسیسات در ساختمان بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی
قابلیت گیرش میخ، پیچ، رول پلاک بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در بلوک های لیپر

قابلیت گیرش میخ، پیچ، رول پلاک بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در بلوک های لیپر

قابلیت گیرش میخ، پیچ، رول پلاک بدون ایجاد ترک و یا خرد شدگی در بلوک های لیپر
دیوار کار شده با بلوک لیپر

دیوار کار شده با بلوک لیپر

دیوار کار شده با بلوک لیپر
دیوار کار شده با بلوک لیپر

دیوار کار شده با بلوک لیپر

دیوار کار شده با بلوک لیپر
captcha