تجربیات مشتریان | AR | EN

22895880

پروژه ها / شناسه خبر: 60629 /
|

حضور بلوک سبک لیپر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (1394) تاریخ : 1394/05/18

حضور بلوک سبک لیپر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران, در تاریخ 1394/05/18 برای چندمین سال متوال

captcha