تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60642 / تاریخ انتشار : 1395/5/22 21:39
|

گزارش تصویری حضور شرکت لیپر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 1395 تاریخ:1395/05/22

حضور بلوک سبک لیپر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در تاریخ 1395/05/22

captcha