تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60675 / تاریخ انتشار : 1396/3/31 14:56
|

تمدید گواهینامه بین المللی ASTM C129 آمریکا برای سومین سال متوالی تاریخ: 1396/04/19

- به منظور تسهیل صادرات به کشورهای همسایه شرکت افق فردای پاسارگاد (بلوک سبک لیپر) در تاریخ 1396/03/31 موفق به تمدید استاندارد موسسه ملی استاندارد آمریکا برای بلوک های سبک (ASTM C129) از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شده است.

پس از انجام آزمایشات گسترده توسط کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مطابقت داشتن تمام آزمایشات و تستها با استاندارد ملی ASTM C129 آمریکا بلوک لیپر موفق به تمدید استاندارد ASTM C129 آمریکا برای بلوک های سبک برای سومین سال متوالی گردد.

لازم به ذکر است; بلوک سبک لیپر تنها دارنده استاندارد ASTM C129  آمریکا برای بلوک های سبک در ایران میباشد.

 

تاریخ: 1396/04/19

captcha