تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80718 / تاریخ انتشار : 1396/11/19 16:17
|

ویدیو نمونه دیوار کار شده با بلوک لیپر

نمونه ای از دیوار کار شده با بلوک لیپر که به دلیل وجود نری و مادگی بسیار آسان و تمیز به روی دیوار نسب می شوند

 

captcha