تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80728 / تاریخ انتشار : 1396/12/5 12:01
|

روز مهندس گرامی باد


دانشمندان آنچه را که هست کشف میکنند
 و مهندسان آنچه را که نیست خلق می کنند
 پنجم اسفند ماه زادروز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
captcha