تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80763 / تاریخ انتشار : 1397/4/11 15:35
|

تمدید گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی برای هفتمین سال تاریخ: 1397/04/11

تمدید گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی متعلق به شرکت افق فردای پاسارگاد برای هفتمین سال متوالی انجام شد.

 

بدین منظور در هر سال سه مرتبه کارخانه بلوک لیپر توسط کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مورد بازدید و نمونه برداری قرار گرفته و پس از تست و آزمایش برروی نمونه ها، تمامی آزمایشات مطابق با استاندارد ملی 7782 ایران انجام پذیرفته و مورد تأیید قرار گرفته است.

 

*برای اطلاع از اصالت گواهینامه فنی مذکور می توانید به لینک سایت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که در زیر عنوان گردیده مراجعه فرمایید:

 

لینک استعلام گواهینامه فنی بلوک لیپر

 

 تاریخ: 1397/04/11

 

captcha