تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80773 / تاریخ انتشار : 1397/7/25 15:23
|

تقدیر نامه واحد نمونه کیفی تاریخ: 1397/07/25

تقدیر نامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از بلوک لیپر به عنوان واحد نمونه در تولید محصولات با کیفیت

captcha