تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80778 / تاریخ انتشار : 1397/11/7 16:50
|

نتایج بی نظیر آزمایش صوت بلوک لیپر تاریخ 1397/11/23

این آزمایشات در زمستان 1397 در بخش آکوستیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شد. در این آزمایشات دیوار به گونه ای چیده شد که دقیقا مشابه دیوار کارشدۀ بین واحد ها در ساختمان و همچنین دیوار های خارجی نما در ساختمان باشد، به این صورت که:

1-در یک آزمایش، دیوار با بلوک های لیپر 15 سانتی متری دو جداره سه حفره (Lp15)  چیده شد که هر طرف آن 2 سانتی متر اندود گچ و خاک و 0.5 سانتی متر اندود گچ نهایی اجرا گردید (مجموع ضخامت پوشش هر طرف 2.5 سانتی متر). نتیجه حاصل، افت صوتی فوق العاده 51 دسی بل برای دیوار بین دو واحد همانگونه که در آزمایش مشاهده میگردد به دست آمد.

2-در آزمایش دیگری دیوار با بلوک های سوپر لیپر 14 سانتی متری 3 جداره (SLP14) چیده شد که هر طرف آن 2 سانتی متر اندود گچ و خاک و 0.5 سانتی متر اندود گچ نهایی اجرا گردید (مجموع ضخامت پوشش هر طرف 2.5 سانتی متر). نتیجه حاصل، افت صوتی فوق العاده 53 دسی بل برای دیوار بین دو واحد همانگونه که در آزمایش مشاهده میگردد به دست آمد.

3- در آزمایش سوم دیوار با بلوک های سوپر لیپر 14 سانتی متری 3 جداره (SLP14) چیده شده که در یک طرف 2.5 سانتی متر اندود گچ و خاک (شامل 2 سانتی متر گچ و خاک آستر و 0.5 سانتی متر اندود گچ رویه نهایی) و نمای آجری در طرف دیگر ( شامل 3 سانتی متر اندود سیمان و آجر به ضخامت 2.5 سانتی متر) اجرا گردید. همانند دیوار های خارجی و نما در ساختمان، که نتیجه حاصل، افت صوتی فوق العاده 55 دسی بل برای دیوار خارجی همانگونه که در آزمایش مشاهده میگردد به دست آمد.

توجه: سازندگان و مهندسان گرامی، با توجه به این که در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان  الزامات لازم برای صدور عایق صوت دیوار جداکننده بین واحدها باید حداقل ۵۰ دسیبل باشد و بلوک لیپر 15 دو جداره تنها بلوکی می باشد که با دو جداره (سه حفره) موفق به دریافت 51 دسیبل افت صوتی در سایت آکوستیک مرکز تحقیقات و مسکن گردیده است ازین پس می توانید به جای استفاده از بلوک سه جداره و چهار جداره شرکتهای تولید کننده دیگر، از بلوک دوجداره لیپر با وزن کمتر و قیمت مناسب تر استفاده کنید.لازم به ذکر است که بلوک سه جداره لیپر مطابق همین آزمایشات عدد فوق العاده ۵۳ دسیبل برای بین واحد  و ۵۵ دسیبل برای دیوار های نما و خارجی افت صوتی بدست آورده است.

captcha