تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

null / شناسه خبر: 80787
|

تمدید گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی متعلق به شرکت افق فردای پاسارگاد و استاندارد ملی 7782 ایران به چه صورتی انجام می پذیرد؟

بدین منظور در هر سال شش مرتبه ( سه مرتبه مرکز تحقیقات/ سه مرتبه اداره استاندارد) کارخانه بلوک لیپر توسط کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و کارشناسان سازمان استاندارد ایران بدون اطلاع قبلی مورد بازدید قرار می گیرد و به صورت رندوم نمونه برداری می گردد که پس از تست و آزمایش برروی نمونه ها در آزمایشگاه های مرکز تحقیقات راه مسکن و اداره استاندارد مطابقت آن با استاندارد ملی 7782 ایران مورد تأیید قرار می گیرند.

 

 

captcha