تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80789 /
|

پروسه انجام آزمایشات بر روی تولیدات شرکت لیپر چگونه است؟

کلیه دستگاه های موجود در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت بلوک سبک لیپر سالانه توسط اداره استاندارد بازرسی و کالیبره می شوند.

آزمایشگاه کنترل کیفیت شامل دستگاه های ذیل می باشد:

جک تعیین مقاومت بتن / کمپراتور تعیین جمع شدگی خطی / انکوباتور یخچالدار / کولیس دیجیتال / ترازوی ارشمیدس / آون / مخزن آب / پلیت بارگذاری بتن / ساعت عقربه ای و ....

که به طور مداوم (سالانه 4 مرتبه)مطابقت آزمایشات جذب آب بلوک، جمع شدگی بلوک، ابعاد، مقاومت فشاری و ... با استاندارد ملی 7782 مورد آزمایش و بررسی قرار میگیرد.

 

captcha