تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

null / شناسه خبر: 80791
|

پرسش های شما: آیا بلوک های سبک لیپر برای دیوارچینی در دور باغ برای مثال در مازندران و گیلان مناسب هستن؟ در شرایط بارندگی مشکلی ندارند؟

بله، به دلیل اینکه نوع پوکه صنعتی استفاده شده در بلوک سبک لیپر، عایق بسیار مناسبی در برابر رطوبت بوده و همچنین به دلیل وزن مناسب و دارا بودن کام و زبانه در قالب بلوک لیپر هزینه دیوارچینی مناسبتری نسبت بلوک های سنگین دارد.

 

captcha