تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80794 /
|

پرسش های شما: با توجه به اینکه قصد دارم بلوک سبک لیپر را در طالقان مصرف کنم آیا در سرمای شدید و بارندگی مداوم آنجا کارایی دارد.

بله، با توجه به اینکه تولیدات بلوک سبک لیپر با دانه صنعتی پرلیت می باشد که هشتمین ماده عایق در دنیا است، این محصولات عایق بسیار مناسب در برابر سرما و گرما (تنها بلوک دارای مقاومت در برابر حرارت با ایجاد اختلاف دمای 18 درجه در دو سمت دیوار در ایران) بوده و همچنین به دلیل داشتن جذب آب استاندارد ( 190 کیلوگرم بر متر مکعب) عایق رطوبت بسیار مناسبی هستند.

 

captcha